24/3/22 - 25/3/22Waarde(n)vol Leiderschap (Taking Wing in samenwerking met Etion)

Start in maart 2022 en loopt tot juni 2022
Informatie en inschrijven via deze link.