GROEIEN ALS LEIDER

4-daags traject onder begeleiding van André Pelgrims

We leven en werken in een boeiende tijd. Vele zaken zijn in beweging. Vele oude ‘waarden’ en ‘waarheden’ staan onder druk. Het economische en maatschappelijke model zitten in een sterk transformatieproces.

Ondertussen is er sterk leiderschap nodig om al deze nieuwe inzichten en bewegingen te integreren in een emotioneel stabiel model. Dit vergt veel inzicht, zelfkennis en moed.

Dit is ook wat nodig is om de nieuwe stromingen te laten uitmonden in een nieuwe wind in onze bedrijven, KMO’s en maatschappelijke verenigingen. Het risico dat we hetzij door ontkenning of blindheid, hetzij door weerstand of onvermogen belangrijke kansen missen, zou menselijk maar jammer zijn.

Daarom willen we ons in dit traject buigen over deze nieuwe realiteit en het nieuwe leiderschap dat wenselijk en nodig is. We gaan kijken naar ons bewustzijn, zowel op persoonlijk, maatschappelijk als op economisch vlak. We verdiepen ons in hoe ieder van de deelnemers zichzelf verder kan bekwamen om zijn/haar capaciteit te vergroten, om én verbinding én ordening te brengen in dit grotere geheel van impulsen.

Dit traject is een combinatie van verschillende methodieken, die in functie staan van het verdiepen van de reflecties en inzichten die nodig zijn, om deze leerervaring om te zetten in duurzame effecten.

Praktische informatie

Data: 2021

Info of inschrijven via: info@takingwing.net