GROEPSDYNAMICA 

HET LEVEN ONDER DE RADAR
4-daags traject onder begeleiding van ANDRE PELGRIMS

Na 20 jaar groepsdynamicabegeleiding in bedrijven en organisaties, is mijn geloof in de intelligentie van groepen alleen maar gegroeid. Het proces dat zich ontvouwt in schijnbaar onschuldige of onbelangrijke acties, is zo dikwijls een uiting van een dieperliggend gegeven dat ontdekt wil worden. 

Wil de groep groeien in maturiteit, is het nodig dat deze dieperliggende thema’s gezien of aangevoeld worden. Dit vraagt een vorm van kennis, gecombineerd met sensitiviteit en intuïtie. Als U veel in of met groepen werkt, kan het wenselijk zijn om deze inzichten sterker op je radar te hebben. 

In dit vierdaags traject willen we de kennis over groepsmechanismes verkennen via de groep zelf. Geen theorie, wel een groepservaring die op zich openbarend kan zijn naar duurzaam beklijvende inzichten.

Deze workshop geeft elke deelnemer ook de kans zijn/haar eigen patronen in groep te onderzoeken. In hoeverre maakt een groep mij als individu vrij of onvrij? Welk stuk van mijn verleden ontmoet ik in contact met de anderen in de groep? Ook deze dimensie zal parallel met het groepsperspectief expliciet aan bod komen.

Praktische informatie

Data: 2021

Info of inschrijven via: info@takingwing.net