ONZE MISSIE

Onze samenleving is in permanente en steeds versnellende evolutie. Overconsumptie regeert en duurzaamheid is een fragiel gegeven geworden. Berichtgeving is snel en gericht op ‘de waanzin van de dag’. Sociale media maken en breken. Velen zijn ‘in charge’, nog weinigen ‘in control’.

Bewustzijn over politieke, financiële, sociale, ecologische bewegingen zijn collectief bezit. Zowel op professioneel als op relationeel vlak kiezen we bewuster en meer in functie van de persoonlijke kwaliteit. De ‘jij-moet-dit-en-dat’ wordt verdrongen door de ‘wil-ik-dit-of-dat?’. Arrogantie bij gezagsdragers wordt afgestraft. Wakker zijn is cruciaal. Door de vele informatiekanalen heeft de consument en de werknemer aan onafhankelijkheid en assertiviteit gewonnen.

Het leren omgaan met deze nieuwe realiteit is de cruciale uitdaging voor leiders, organisaties en verenigingen. 

DE NIEUWE ECONOMIE vraagt snelheid, creativiteit, dynamisme, doorzetting, durf, kennis, multicultureel samenwerken. DE NIEUWE MAATSCHAPPIJ vraagt respect voor identiteit, vrijheid, mobiliteit, levenskwaliteit.

Een bijna paradoxale spreidstrand: "Mislukken we in de "economische"  uitdaging, verliezen we slagkracht; mislukken we in de "maatschappelijke" uitdaging, verliezen we engagement en creativiteit". 

De opdracht voor leiders is duidelijk: hun transformerende kracht zal bepalen of deze harmonisering lukt. Meer dan ooit zal het succes van een organisatie draaien rond de personen die bezieling kunnen brengen en die de verbinding kunnen leggen, én met de nieuwe ‘economische’ realiteit én met de nieuwe ‘maatschappelijke’ realiteit.

Elke leidinggevende zal in staat moeten zijn een deel van dit spanningsveld te vertalen binnen zijn eigen realiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat deze factoren in de komende tien jaar bepalend zullen zijn voor de "herverkaveling" van het professionele landschap.

Wij geloven dat TAKING WING in dit transformatieproces iets voor u persoonlijk, uw team en uw organisatie kan betekenen. 


André Pelgrims
Bezieler TAKING WING